Szerokopasmowy Internet światłowodowy NGA Debacom w powiecie niżańskim

 

znak_ROZWOJ_POLSKI_WSCHODNIEJ UE_L-kolor

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że firma DEBACOM realizuje inwestycję polegającą na budowie sieci światłowodowej na terenie powiatu niżańskiego. Przedmiotem projektu jest zbudowanie szerokopasmowej sieci światłowodowej NGA w 25 miejscowościach, leżących na terenach gmin Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Krzeszów oraz Jeżowe.

Rozbudowa sieci będzie realizowana przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach projektu „Szerokopasmowy Internet światłowodowy NGA Debacom w powiecie niżańskim”. Projekt ten realizujemy w ramach Działania II.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – uzyskane wsparcie środków unijnych pozwoli nam na objęcie zasięgiem sieci światłowodowej znacznej części Powiatu.

Celem ogólnym realizowanego przez DEBACOM projektu jest zapewnienie mieszkańcom szerokopasmowego dostępu do Internetu o minimalnej gwarantowanej przepływności sieci dostępowej o wartości 30Mbs, co możliwe będzie dzięki budowie sieci NGA – Next Generation Access. Sieć dostępową zbudujemy w technologii światłowodowej FTTH a infrastrukturę przyłączeniową FTTH w standardzie GPON.

Łączna długość wybudowanych w ramach projektu światłowodów wyniesie aż 258 km i obejmie swoim zasięgiem ponad 2000 mieszkańców. Dzisiejszy szybki rozwój sektora usług elektronicznych i internetowych wymaga wysokiej  jakości szybkich łącz internetowych, by nasi klienci mogli bez przeszkód korzystać, obok dostępu do sieci Internet, z takich udogodnień jak telewizja cyfrowa oraz usługi telefoniczne. Najefektywniejszą technologią jest właśnie Fiber To The Home – FTTH (światłowód do domu), którą, w wyniku realizacji projektu, oferować będziemy naszym Klientom.

Projekt obejmować będzie w szczególności:

  • Budowę 258,64 km sieci, w tym 91 km sieci szkieletowej (96j) oraz 167,64 km sieci dostępowej (24j)
  • 4352 gniazd (hp) w zasięgu wybudowanej sieci dostępowej podłączenie min. 1534 gospodarstw domowych do sieci światłowodowej nowej generacji NGA o przepustowości min. 30 mbs.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące etapy prac:

  • Wykonanie stosownych projektów.
  • Wykonanie sieci szkieletowej.
  • Wykonanie sieci dostępowej w 25 miejscowościach.
  • Wykonanie przyłączenia klientów końcowych do sieci.
  • Zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do budowy sieci.
  • Budowa i konfiguracja punktów dystrybucyjnych.

Całkowita zakładana wartość projektu: 34 826 074,61 zł
Całkowita zakładana wartość dofinansowania: 18 431 487,20 zł
w tym:

  • Ze środków UE 15 666 764,12
  • Z Budżetu Państwa 2 764 723,08 zł
DEBACOM Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu ul. Niedziałkowskiego 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  Łączymy najlepiej