Wskaźnik jakości

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Zależy nam na tym, żebyś był dobrze poinformowany. Monitorujemy i analizujemy jakość naszych usług. Dzięki temu wiemy, co należy poprawić, a co funkcjonuje idealnie. Z dumą przyznajemy, że dziś spełniamy najwyższe standardy.

 

1.
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci.
4
dni
2.
Wskaźnik sprawności usuwania uszkodzeń
98
%
3.
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 linii abonenckich
4,8
szt.

 
  Łączymy najlepiej