Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH na przedmieściach Zabrza.

wwpe

Projekt POIG.08.04.00-24-008/12
Nr umowy POIG.08.04.00-24-008/12-00
Nazwa projektu Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH na przedmieściach Zabrza.
Nazwa beneficjenta Debacom Sp z o.o.
Wartość projektu 2 627 148,50 zł
Wartość dofinansowania 1 281 535,85 zł

DEBACOM realizuje w okolicach Zabrza projekt inwestycyjny, mający na celu zapewnienie mieszkańcom miejscowości Wieszowa, Świętoszowice i Czekanów, symetrycznego szerokopasmowego dostępu do Internetu o minimalnej gwarantowanej przepływności sieci dostępowej o wartości 2Mbs. Sieć dostępowa zbudowana zostanie w technologii światłowodowej FTTH wraz z infrastrukturą przyłączeniową FTTH w standardzie GPON.

Rozbudowa sieci będzie realizowana przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach projektu Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH na przedmieściach Zabrza. Projekt ten realizujemy w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – uzyskane wsparcie środków unijnych pozwoli nam na objęcie zasięgiem sieci światłowodowej znacznego obszaru okolic Zabrza.

Łączna długość wybudowanych w ramach projektu światłowodów wyniesie ponad 19 km i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców 3 miejscowości. Dzisiejszy szybki rozwój sektora usług elektronicznych i internetowych wymaga wysokiej  jakości szybkich łącz internetowych, by nasi klienci mogli bez przeszkód korzystać, obok dostępu do sieci Internet, z takich udogodnień jak telewizja cyfrowa oraz usługi telefoniczne. Najefektywniejszą technologią jest właśnie Fiber To The Home – FTTH (światłowód do domu), którą, w wyniku realizacji projektu, oferować będziemy naszym Klientom.

 

Identyfikacja rodzaju interwencji:

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  • Oś Priorytetowa
  • 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie
  • 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”  Łączymy najlepiej