Umocnienie pozycji rynkowej firmy Debacom w segmencie niezależnych dostawców internetowych - III etap rozbudowy i modernizacji sieci światłowodowej w Zabrzu.

 

logo02
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”
Nasza firma znalazła się grupie przedsiębiorstw, którym w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013” przyznano dofinansowanie na realizację projektu inwestycyjnego.Przedmiotem projektu jest III etap rozbudowy i modernizacji infrastruktury internetowej firmy DEBACOM w Zabrzu, obejmujący w szczególności przebudowę i modernizacje istniejącej sieci dystrybucyjnej (modernizacja światłowodowej sieci zewnętrznej tzw. sieci szkieletowej, a także przebudowa i modernizację sieci wewnętrznej punktowej). Przebudowa i modernizacja sieci ma na celu zaadoptowanie jej do już istniejącej sieci szkieletowej. Powyższe działania pozwolą na ulepszenie dotychczas świadczonych usług, tj. zwiększenie niezawodności i przepływności infrastruktury internetowej firmy oraz przygotowanie sieci przedsiębiorstwa do wprowadzenia na rynek nowej usługi towarzyszącej – telewizji internetowej. Inwestycja wpłynie tym samym na umocnienie pozycji rynkowej Wnioskodawcy w segmencie niezależnych dostawców internetowych na terenie miasta Zabrza.

 

Wniosek nr: WND-RPSL.01.02.04-00-760/09

 

Nazwa projektu Umocnienie pozycji rynkowej firmy Debacom w segmencie niezależnych dostawców internetowych – III etap rozbudowy i modernizacji sieci światłowodowej w Zabrzu.
Nazwa beneficjenta Debacom Sp z o.o.
Wartość projektu 439 200,00 zł
Wartość dofinansowania 199 980,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
  Łączymy najlepiej