Umocnienie Pozycji Rynkowej firmy Debacom w segmencie niezależnych dostawców internetowych na lokalnym rynku miasta Zabrza poprzez budowę sieci światłowodowej

 

logo02
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nasza firma znalazła się grupie przedsiębiorstw, którym w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013” przyznano dofinansowanie na realizację projektu inwestycyjnego. Pozyskana ze środków unijnych kwota 200 000 złotych pozwoli zrealizować następujace cele:
Rozbudowę infrastruktury świadczenia usług przez firmę przy wykorzystaniu technologii światłowodowej – stałe zwiększanie zasięgu działania firmy poprzez:

  • budowę linii magistralnej światłowodowej,
  • budowę sieci rozdzielczej mieszanej (miedziano-światłowodowej),
  • modernizację istniejącej sieci poprzez stałe zwiększanie przepływności łączy abonenckich oraz całkowite uruchomienie sieci MAN,
  • wprowadzenie w całej sieci nowej usługi : VoIP (Voice over Internet Protocol) – technologia umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana telefonią internetową.

Wniosek nr: WND-RPSL.01.02.01-00-680/08-02

Nazwa projektu Umocnienie Pozycji Rynkowej firmy Debacom w segmencie niezależnych dostawców internetowych na lokalnym rynku miasta Zabrza poprzez budowę sieci światłowodowej
Nazwa beneficjenta Debacom Sp z o.o.
Wartość projektu 340 860,00 zł
Wartość dofinansowania 200 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
  Łączymy najlepiej